Mempool Summary


Summary
Transaction Count4,646
Memory Usage12.46 MB (3.43 vMB)
Total Fees0.12164264BTC
Avg Fee0.00002618BTC
Avg Fee per vByte3.55 sat/vB
Transactions by fee rate
Fee RateTx CountTotal FeesAverage FeeAverage Fee Rate
[0 - 1)90.00001392BTC0.00000155BTC1 sat/B
[1 - 2)2,2250.02583975BTC0.00001161BTC1.14 sat/B
[2 - 3)5870.01063857BTC0.00001812BTC2.54 sat/B
[3 - 4)5190.00623133BTC0.00001201BTC3.4 sat/B
[4 - 5)7510.01193051BTC0.00001589BTC4.09 sat/B
[5 - 6)910.00222633BTC0.00002447BTC5.28 sat/B
[6 - 7)940.00150308BTC0.00001599BTC6.09 sat/B
[7 - 8)190.00038195BTC0.0000201BTC7.21 sat/B
[8 - 9)30.00011961BTC0.00003987BTC8.03 sat/B
[9 - 10)50.00103558BTC0.00020712BTC9.95 sat/B
[10 - 15)200.0009251BTC0.00004626BTC10.91 sat/B
[15 - 20)140.00078815BTC0.0000563BTC17.41 sat/B
[20 - 25)1250.02562017BTC0.00020496BTC22.16 sat/B
[25 - 50)1320.01140075BTC0.00008637BTC31.11 sat/B
[50 - 75)350.00701997BTC0.00020057BTC58.84 sat/B
[75 - 100)60.00299182BTC0.00049864BTC94.89 sat/B
[100 - 150)40.0016826BTC0.00042065BTC131.56 sat/B
150+70.01129345BTC0.00161335BTC163.44 sat/B
Transactions by size
Transactions by age